12 octobre 2014

ROBIN - Kit PATRICK n° 257/300 - sculpt Natali Blick - 50 cm 2 kg 230

 *  ROBIN  *    50 cm  -  2 kg 230   issu du kit PATRICK n° 257/300 - sculpt Natali Blick d'autres photos dans l'album " Robin "